Żołnierze 1 pułku Pancernego 1 Dywizji Pancernej.
Załoga czołgu pod dowództwem por. Andrzeja Poniatowskiego.
Belgia, 1944 r.

Od lewej:
Kazimierz Guca - najmłodszy członek załogi (rocznik 1924.) W czołgu był radiooperatorem
Benomin Żarków strzelec wieżowy (rocznik 1921.). Po demobilizacji wyjechał do Anglii i zamieszkał w Londynie.

Andrzej Maria Poniatowski - dowódca plutonu (rocznik 1921.), pochodzący z rodziny książąt Poniatowskich spokrewnionych z ostatnim królem Polski. Zginął w Saint Philipsland w Holandii 22. stycznia 1945 roku.

Józef Piskorek - starszy strzelec (rocznik 1918.), po zakończeniu wojny wyjechał do Johannesburga w RPA.Sylwester Bardziński - starszy kierowca czołgu (rocznik 1918.), po zakończeniu wojny stacjonował ze swoim pułkiem w Niemczech, a po demobilizacji zamieszkał w Belgii.

oryginały zdjęć należą do Pana por. Sylwestra Bardzińskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, wykorzystywanie i udostępnianie części lub całości materiałów wyłącznie za zgodą
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Generała Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii