Od  wojny do zwycięstwa, 1939-1989 

             wystawa w Ambasadzie RP w Brukseli

21 stycznia 2017r. uczniowie klas piątych i szóstych  naszej szkoły

obejrzeli wystawę -   Od  wojny do zwycięstwa, 1939-1989 

przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej i prezentowaną przez Ambasade RP w Brukseli.

Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem wtopili się w lekturę listów, zdjęć i dokumentów

opowiadajaca o losach naszego kraju podczas ostatniego stulecia, od 1939r. - sowiecko -hitlerowskiej okupacji

po rok 1989 i zwycięstwo Solidarności.


 

Dzień dobry!

Zachęcamy Państwa Dzieci do wzięcia udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych,

gimnazjów i środowisk polonijnych

„Ocalić od zapomnienia - pamięć o niezłomnych pilotach

por. pil. Janinie Lewandowskiej

oraz

gen. bryg. pil. Stanisławie Skalskim”

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu

Konkurs ma na celu upamiętnienie postaci:

Janiny Lewandowskiej – porucznika, niezłomnego pilota lotnictwa Wojska Polskiego, zamordowanej w Katyniu

oraz 

Stanisława Skalskiego -generała brygady, pilota jednego z najwybitniejszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera bitwy o Anglię

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda.

Współorganizatorem Konkursu jest: 21. Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty - Spiechowicza z Rzeszowa, 1. Regionalny Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania Kraków – Balice im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego, Aeroklub Nowy Targ, oraz Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, Oficyna Wydawnicza Aurora z Warszawy, Wydawnictwo Buk z Białegostoku, Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii

Komitet Honorowy tworzą: Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej, Anna Paluch Poseł RP, Jan Hamerski Senator RP, Ryszard Legutko Poseł PE, kpt. Jan Jastrzębski Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, Paweł Śliwa Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza, Ks. BP Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego, Piotr Duda Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, Piotr Skalski oraz Alicja Moszczyńska - Kowalska

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy multimedialnej, plastycznej lub modelarskiej poświęconej  niezłomnej pilotce por. pil. Janinie Lewandowskiej oraz legendarnemu pilotowi gen. bryg. Stanisławowi Skalskiemu

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody!

Informacje dotyczące przebiegu i wyników konkursu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie www.sp21sacz.edu.pl oraz www.kuratorium.krakow.pl  (zakładki Konkursy/turnieje i Aktualności).
 
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 25 stycznia 2017 r. 

 

W imieniu Organizatorów

Z wyrazami szacunku,

Monika Pruska

Kierownik SPK w Antwerpii


REGULAMIN KONKURSU

Podsumowanie obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w Belgii

Antwerpia 15.12.2016 rok

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii

pod patronatem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli,

ogłasza międzyszkolny konkurs wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

 Cele konkursu

1.     Kultywowanie tradycji i kultury polskiej w środowisku uczniów polskich mieszkających na terenie Belgii.

2.     Rozbudzanie poczucia patriotyzmu poprzez kontakt z najwybitniejszymi dziełami literatury polskiej.

3.     Kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia tożsamości narodowej.

4.     Promowanie i propagowanie kultury i literatury polskiej w środowisku lokalnym (Belgia).

5.     Poszerzenie i upowszechnianie wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

6.     Dostrzeganie uniwersalnych wartości moralnych ukazanych w powieściach pisarza.

7.     Zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu zdobycia niezbędnych wiadomości.

8.     Rozbudzanie umiejętności literackich.

9.     Zaktywizowanie uczniów do działań twórczych oraz rozwijania własnych zainteresowań i pasji.

Adresaci konkursu:

uczniowie Szkolnych Punktów Konsultacyjnych przy Placówkach i Przedstawicielstwach Dyplomatycznych,

Szkół Europejskich oraz Szkół Polonijnych na terenie Belgii.

Zasięg konkursu:

konkurs obejmuje teren Belgii.

Tematyka i forma konkursu

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zapoznają się z życiem

i twórczością Henryka Sienkiewicza oraz wykonują prace konkursowe w formie plastycznej,

technicznej, multimedialnej, literackiej oraz teatralnej (drama).

Kategorie wiekowe:

Szkoła podstawowa:

 • Klasy 1-3
 • Klasy 4-6
 • Gimnazjum i Szkoła ponadgimnazjalna.

 

Tematy konkursowe:

Szkoła podstawowa

KLASY 1-3

1.     Wykonaj komiks na podstawie wskazanych fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”.

2.     Stwórz okładkę wybranej książki (np. “W pustyni i w puszczy”).

KLASY 4-6

1.        Wykonaj album tematyczny dotyczący życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

2.        Stwórz własną grę planszową dotyczącą treści wybranej powieści Henryka Sienkiewicza

(np. „W pustyni i w  puszczy”, „Krzyżacy”, „Ogniem i mieczem”).

3.        Stwórz w grupach „żywe obrazy” – zarejestrowane na nośniku scenki teatralne (drama)

obrazujące wybrane wydarzenie z powieści Henryka Sienkiewicza.

4.        „Henryk Sienkiewicz – polski laureat Literackiej Nagrody Nobla”.

Przeprowadź na ten temat prezentację w swojej belgijskiej szkole.

Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna:

1.     „Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje!

Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!” – przeprowadź w dowolnej formie wywiad

z Henrykiem Sienkiewiczem na temat jego działalności patriotycznej.

2.     Napisz w formie opowiadania dalsze losy wybranego bohatera powieści Henryka Sienkiewicza.

3.     "Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę - póki żyje".

Uzasadnij słuszność tego stwierdzenia, powołując się na postawę wybranych bohaterów z literatury H. Sienkiewicza.

4.     Odwołując się do różnych źródeł historycznych

(filmy dokumentalne, „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza)

oraz „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza stwórz kronikę wydarzeń z okresu XIV i XV w.

5.     „Henryk Sienkiewicz – polski laureat Literackiej Nagrody Nobla”.

Przeprowadź na ten temat prezentację w swojej belgijskiej szkole.

Wymagania konkursowe:

Prace literackie

Można wykonać je na komputerze lub napisać je ręcznie.

Prace pisemne nie powinny być dłuższe niż 4 strony formatu A 4 (nie dotyczy albumu i kroniki).

Można wykonać je w formie elektronicznej lub przesłać je w formie wydruku.

Oceniane będą poprawność merytoryczna prac, ujęcie tematu, kompozycja, styl, estetyka pracy,

poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

Zabrania się kopiowania całości lub fragmentów prac innych autorów lub wcześniej publikowanych.

 

Prace plastyczne:

Prace indywidualne wykonane dowolną techniką na arkuszach formatu A 4.

Oceniane będą: ujęcie tematu, pomysłowość, estetyka pracy, a w przypadku komiksów także poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

Prezentacje multimedialne

Prezentacje, wywiady, pliki audiowizualne powinny być zarejestrowane na płycie CD/DVD lub nośniku USB.

Oceniane będą: zgodność z tematem, obraz i zwięzłość opisów, technika wykonania, ciekawy sposób przedstawienia tematu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikami w/w konkursów mogą być uczniowie SPK oraz szkół polonijnych funkcjonujących na terenie Belgii.

Jeden uczeń może reprezentować szkołę w różnych tematach w danej kategorii wiekowej w konkursie.

Prace plastyczne należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, szkoła, klasa).

W kategorii prac literackich zabrania się kopiowania prac innych autorów.

W takim przypadku uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

Można posługiwać się cytatami pochodzącymi z twórczości Henryka Sienkiewicza.

Prace multimedialne można przesłać na płycie, nośniku USB lub na adres e-mail: [email protected]

Terminy

Nadsyłanie prac konkursowych we wszystkich kategoriach i zgodnie z warunkami uczestnictwa – do dnia 28 stycznia 2017r. na adres:

Wydział konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej

Rue des Francs 28
1040 Bruksela

lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

z dopiskiem „Podsumowanie obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w Belgii”.

 

 

Opracowały:

Anna Jaroszewicz – SPK Antwerpia

Aneta Waszkiewicz – SPK Antwerpia

 


Akcja — «Świąteczna paczka» podziękowanie:


W dniu 19.11.2016 uczniowie liceum: Aleksandra Kleszcz, Vincent Doggent, Radosław Klepadło, Kacper Milanowski


 z Jolantą Demczak odwiedzili grób Sylwestra Bardzińskiego - żolnierza 1 Polskiej Dywizji Pancernej

pod dowództwem gen. Stanisława Maczka w Sint - Gillis- Waas.


Spotkanie świąteczne


                                                                                                       Antwerpia 25.11.2016 r.

Szanowni Państwo,

wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli

wraz ze wszystkimi instytucjami edukacyjnymi w Belgii,

organizuje akcję „ Świąteczna paczka” dla dzieci, których rodziny są w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Zbiorowym wysiłkiem możemy sprawić, że także te dzieci będą szczęśliwe i otrzymają świąteczny prezent.

Bardzo Państwa prosimy o włączenie się do naszej akcji.

Dary będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w środę 20 listopada oraz w sobotę 03 grudnia.

Paczki będą przekazywane bezpośrednio konkretnym dzieciom, zatem poniżej podaję ewentualne zapotrzebowanie.

Lenka 2 lata. Lenka jest chora na chorobę Hirschberga, potrzebuje SPACERÓWKI

Wiktor 6 lat – odzież, gry, książki, marzy o elektrycznej deskorolce.

Klaudia 10 lat, 146 cm. wzrostu, rozmiar obuwia 35 – cenny każdy dar

Weronika 10 lat, 152 cm. wzrostu, rozmiar obuwia 37 – cenny każdy dar

Krystian 16 lat – ucieszy go każdy prezent

Ewa 12 lat , 140 cm. wzrostu , rozmiar obuwia 35 – cenny każdy prezent

Adam 12 lat, 155 cm wzrostu, 38 rozmiar obuwia – cenny każdy prezent

Natalia 16 lat 160 cm. wzrostu – cenny każdy dar

Patryk 15 lat 175 cm. wzrostu – cenny każdy dar

Prosimy uprzejmie, aby przekazywane dary były nowe , lub zniszczone w minimalnym stopniu.

 

PODARUJMY DZIECIOM USMIECH NA ŚWIĘTA !

Z wyrazami szacunku

Monika Pruska


Pasowanie uczniów kl. I — szych

W dniu 12.11.2016 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste "Pasowanie na uczniów" dzieci klas I-szych.

"Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starał się być dobrym kolega,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom"
- przyrzekali uczniowie.

Uroczystość ta zakończyła się słodkim poczęstunkiem, zorganizowanym przez Radę Rodziców. Szanowni Państwo,

Zarząd Rady Rodziców uprzejmie zaprasza na zebranie, wszystkich zainteresowanych wsparciem Rady

w realizacji projektów wychowawczych

dla uczniów naszej szkoły, w roku szkolnym 2016/2017.

Zebranie odbędzie się dnia 22.10.2016 (sobota) o godz.10.00. w budynku szkoły.

ZAPRASZAMY

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Kazimierz Podleśny


CHWAŁA BOHATEROM

UROCZYSTOŚCI NA POLSKIM CMENTARZU WOJSKOWYM W LOMMEL, BELGIA

25 września 2016 r.

W uroczystościach udział wzięli m.in. dyr. Monika Kalinowska, reprezentująca Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Gen. Ryszard Jabłoński, Dowódca 10 Brygady Pancernej z Żagania,

płk  Johan Steyaert, Dowódca Okręgu Wojskowego Prowincji Limburgia

oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

W obecności licznie zgromadzonych gości, przemówienia wygłosili Z-ca burmistrza miasta Lommel, Kris Verduyckt

oraz Ambasador RP w Belgii,  Pan Artur Orzechowski. 

                                                   … Bo wolność – to wśród mądrych ludzi żyć

                                                   Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.

                                                    Wolność – to królestwo dobrych słów,

                                                  Mądrych myśli, pięknych słów, to wiara w ludzi…

 

Tymi pięknymi słowami rozpoczęli swój występ uczniowie SPK w Antwerpii,

na corocznych uroczystościach w Lommel, największej polskiej nekropolii w Belgii.

Nasi uczniowie Agata Szwedo, Vincent Doggen oraz Kacper Basak oddali w imieniu  całej społeczności szkolnej

 hołd  wszystkim Bohaterom I Dywizji Pancernej Gen. St. Maczka, którzy odeszli na wieczna wartę.

Następnie delegacja uczniów złożyła  wieniec pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy.


Informacja – Uroczystości Polski Cmentarz Wojskowy w Lommel

Wyjazd autokarem 25 września 2016 godz. 08.50 ul Frankrijklei 91, 2000 Antwerpen.

Powrót w to samo miejsce około godz. 16.00. Przejazd bezpłatny.

Zachęcamy Uczniów i Rodziców do udziału w tej pięknej uroczystości.


Uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel

Zapraszamy na uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel,

które odbędą się 25 września br.

 

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii,
Burmistrz miasta Lommel,
Prezes Związku Polaków w Belgii,

 

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

ku czci żołnierzy polskich poległych za wolność obu krajów, która odbędzie się w Lommel,

25 września 2016 roku.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

 

10:30  Ceremonia  przed pomnikiem I i II  Wojny Światowej; Kerkplein, 3920  Lommel

11:00 Msza święta w intencji żołnierzy I Dywizji Pancernej na Polskim Cmentarzu Wojennym; Luikersteenweg

12:30 Ceremonia oficjalna, na Polskim Cmentarzu Wojennym; Luikersteenweg

14:00 Przyjęcie wydane przez Ambasadora RP i Burmistrza Lommel; Cultuurcentrum De Adelberg, Adelbergpark 1, 3920 Lommel.


Informacja dla Rodziców rok szkolny  2016/2017

Szanowni Państwo,

uczniowie rozpoczynają rok szkolny przychodząc na zajęcia zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, planem lekcji dla odpowiedniej klasy, tj. uczniowie uczęszczający w środę; 07 września 2016 r. a uczniowie uczęszczający w sobotę 03 września 2016 r.

Siostra Małgorzata Lubas zaprasza na zajęcia katechezy które rozpoczynają się Mszą Świętą 17 września o godz. 08.00 w kaplicy szkolnej.   We wszelkich sprawach związanych z organizacją zajęć religii prosimy kontaktować się bezpośrednio z  Siostrą Małgorzatą.

 

Uczniów klas pierwszych zapraszamy na pierwszą lekcję z Rodzicami. Lekcja ta będzie miała formę spotkania informacyjnego z wychowawcą klasy. Wszyscy uczniowie kończą zajęcia  zgodnie z planem.

 Bieżąca informacja dotycząca działalności szkoły, jest zamieszczana na stronie  internetowej szkoły tj. www.antwerpia.orpeg.pl oraz www.szkolapolska.be

Informacja dotyczycąca organizacji roku dla każdej klasy, dni wolnych od nauki, planu uroczystości szkolnych, programów nauczania, terminów zebrań z rodzicami oraz indywidualnych wyników nauczania, dostępne będą także  od 15 września w dzienniku elektronicznym, do którego wszyscy Rodzice mają dostęp bezpłatny. Rodzice uczniów nowych otrzymają kody dostępu do dziennika od wychowawców klas dwa tygodnie po rozpoczęciu nauki szkolnej.

Kontakt ze szkołą

Telefony kontaktowe:

Sekretariat Pani Jolanta Kluczek 00 32 484674005

Kierownik SPK – mgr Monika Pruska

Tel. +32 3 2269212

Tel. GSM +32 475965158

email: [email protected], [email protected]  oraz przez pocztę elektroniczną w dzienniku elektronicznym.

Opłaty i składki

Obowiązkowe ubezpieczenie ucznia druki dla dokonania przelewów ubezpieczyciel za pośrednictwem nauczycieli przekaże Państwu do 20 września. Wpłaty należy dokonać do końca września, po tym terminie uczniowie, którzy nie posiadają ubezpieczenia nie będą mogli przebywać na terenie szkoły.

Rada Rodziców

Kontakt mailowy    [email protected]

Szczegółowe informacje o działalności Rady, zasad i wysokości wpłat na konto komitetu rodzicielskiego, zamieszczane są na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w pracach Rady Rodziców.

 

Z poważaniem

Monika Pruska

 

Antwerpia 30 sierpień 2016 r.                                                                   

                                                                                            

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH 2016/2017

 

31. X. 2016 R. DO  06 XI 2016 R.;  24. XII 2016 R. DO 08 I.2017 R.;  24. II. 2017 R.  DO 05 III 2017 R.

01. IV   2017 R.DO 16 IV 2017 R.,  03.V. 2017 R.;  24.VI. 2017 R. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 


WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Drodzy uczniowie, Rodzice i Opiekunowie,

Po długiej przerwie wakacyjnej oczekujemy na Was z radością, optymizmem i energią do pracy w nowym roku szkolnym 2016/2017.

Uczniowie rozpoczynają naukę w pierwszym tygodniu września zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na naszej stronie internetowej. tj. uczniowie uczęszczający w soboty 03 września a uczniowie uczęszczający  w środy 07 września (prosimy o zabranie podręczników i zeszytów).

Uczniowie poszczególnych klas będą odbierani z placu szkolnego przez wychowawców. Przypominamy o bezwzględnym zakazie wchodzenia na teren szkoły (także plac szkolny) osobom innym niż pracownicy i uczniowie. Wyjątek od tej zasady stanowią w pierwszym dniu nauki, rodzice uczniów klas pierwszych, którzy na placu szkolnym przekazują osobiście dzieci właściwym nauczycielom.

 W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu w zakładce kontakt

Z poważaniem

Monika Pruska


Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP  
w Brukseli z siedzibą w Antwerpii  ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (8/26). 

Termin zatrudnienia: od 01 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku. 

  

Wymagania niezbędne: 

Zgodnie z art. 9 ustawy  Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) 

 Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:  

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.) 

 

§ 4a.  

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych   
w szkole za granicą posiada osoba, która: 

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania edukacji wczesnoszkolnej określone w § 2 ust. 1, § 3 lub  
§ 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej  zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub 

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, określone w § 2 ust.1, § 3 lub § 4 ust.1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin. 

 

 

Zakres wymagań i obowiązków: 

Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu Pracy  

§1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.  

§2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:  

- przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,  

- przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,  

- przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,  

- dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,  

- przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,  

- przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.  

 

Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy  

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:  

- znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu,  

- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, oraz społecznego inspektora BHP  

- dbać o należyty stan sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,  

- stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży,  

- poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,  

- niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,  

- współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 Art. 42, ust. 2 Karty Nauczyciela  

 stanowi, że w ramach 40-godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany realizować:  

- w ramach pensum: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,  

- inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,  

- zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.  

 Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy  

- realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć,  

- realizacja szkolnego programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły, plan pracy dydaktyczno- wychowawczej, na początku roku szkolnego), która w optymalnym stopniu przyczynia się do zrealizowania celów szkoły,  

- wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej (wnioskowanie do kierownika szkoły o jego wzbogacenie lub modernizację),  

- wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,  

- rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  

- bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów,  

- informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, kierownika i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,  

- informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów,  

- określenie zasad udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych, prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, koła zainteresowań, troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na wycieczkach i uroczystościach szkolnych,  

- służenie uczniom szkoły pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i związanych z nauką,  

- wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego,  

- opieka nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych ,  

- prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą kierownika szkoły,  

- inne prace zlecone przez kierownika,  

- zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

Zakres odpowiedzialności  

Zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela oraz Statutem  Szkoły  nauczyciel jest odpowiedzialny przed kierownikiem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:  

- poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał,  

- stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków, w jakich działał.  

Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie, za:  

- tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,  

- nieprzestrzeganie procedury postępowania, gdy doszło do wypadku uczniowskiego lub pożaru,  

- zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonego mu przez kierownika placówki, wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia,  

- rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami w szkole i poza nią,  

- nieusprawiedliwioną nieobecność w czasie przerw międzylekcyjnych; będzie ona traktowana jako naruszenie dyscypliny pracy.  

 

Wymagania dodatkowe: 

 a) praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,  

b) wiedza  na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,  

c) doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,  

d) sprawne posługiwanie się technologiami komputerowymi – dziennik elektroniczny. 

e) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność,   

f) poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność),   

d) umiejętność pracy z młodzieżą,   

e) wysoki poziom kultury osobistej.   

 

Wymagane dokumenty 

 • list motywacyjny i CV 

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego  

 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)  

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela 

Oświadczenie kandydata o:  

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa  
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) 

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania. 

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”. 

 

 

Osoba, która wygra konkurs  będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich. 

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 25 sierpnia 2016  roku do godziny 24.00 na adres: [email protected]   

W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową  
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Antwerpia, 11 sierpień 2015 r


Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii    ogłasza nabór  na stanowisko - starszy woźny 
w wymiarze 1/2 etatu  
(zatrudnienie od  01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.)

I Główne obowiązki: 

 1. Zabezpieczenie uczniów przechodzących przez ulicę graniczącą z budynkiem szkolnym. 
 1. Ochrona i opieka nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu do czasu odebrania przez opiekunów.  
 2. Pomoc rodzicom w organizowaniu kontaktów z nauczycielami i kierownikiem. 
 1. Obsługa garażu szkolnego. 
 1. Kontrola stanu czystości pomieszczeń szkolnych przed rozpoczęciem lekcji. 
 2. Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego. 
 3. Obsługa garażu szkolnego.  
 1. Sprzątanie pomieszczeń lekcyjnych oraz biblioteki po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 2. Sprzątanie pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych. 
 3.  Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa - kurki wodociągowe, światło, itp. 
 4.  Wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z potrzeb szkoły, zleconych przez kierownika SPK.  

II. Warunki zatrudnienia na danym stanowisku:  

Wynagrodzenie / Umowa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych. 

 Waluta wynagrodzenia:  PLN 

 System wynagradzania: miesięczny 

 Rodzaj umowy: umowa na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

 III. Warunki pracy na danym stanowisku 

 

- praca na parterze , I i II, III piętrze,  

 - praca z urządzeniami AGD,  

 - pomieszczenie nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

  

Wymagania konieczne: 

 • minimum wykształcenie zawodowe, 
 • znajomość przepisów w zakresie BHP, bezpieczeństwa dzieci oraz znajomość instrukcji  ppoż.  
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 
 • uczciwość, 
 • umiejętność pracy w zespole, 
 • sumienność i dokładność, 
 • samodzielność i komunikatywność, 
 • wysoka kultura osobista, 
 • bardzo dobra organizacja pracy. 

Oferta powinna zawierać: 

 • CV i list motywacyjny, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 
 • kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, 
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne i nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe, 
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn.zm.)” 

 Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do 25 sierpnia  2016 r. na adres:  

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W BRUKSELI 

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Antwerpii 

Rue des Francs 28 

1040 Bruxelles 

 z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko prac. obsługi”. 

 Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci, którzy spełnią zawarte w ogłoszeniu wymagania zostaną zaproszeni telefonicznie przez kierownika SPK, na rozmowę kwalifikacyjną. 

Wyniki naboru zostaną także ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.antwerpia.orpeg.pl

 Data zamieszczenia 28 lipiec 2016 r. 


Wszystkim naszym uczniom raz jeszcze dziękujemy za pełen owocnej pracy rok szkolny

i życzymy im cudownego zasłużonego wypoczynku w czasie wakacji

oraz bezpiecznego powrotu do szkoły w przyszłym roku szkolnym.

Rada Pedagogiczna

SPK w Antwerpii


Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

„Trudno w to uwierzyć, ze to już…  Koniec! Koniec z wstawaniem skoro świt, koniec mitrężenia naszych biednych, wyeksploatowanych, udręczonych, szarych komórek, koniec z pytaniem, kartkówkami, testami, projektami i szukaniem nowego usprawiedliwienia w celu uniknięcia pytania za spóźnienie!...” - tymi słowami 25. czerwca rozpoczęło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w szkole polskiej w Antwerpii.

W czasie uroczystości, która zgromadziła wielu zacnych gości: Pana Ambasadora Rzeczypospolitej w Królestwie Belgii

Artura Harazima wraz z Małżonką, Pana Konsula generalnego Piotra Adamiuka, panów Prezesów organizacji polonijnych,

duchownych oraz rodziców, nauczycieli i uczniów.

Kierownik SPK, Monika Pruska, oficjalnie pożegnała absolwentów III klasy Liceum Ogólnokształcącego, opuszczających progi naszej szkoły

oraz wyręczyła nagrody najlepszym uczniom - wykazującym się nie tylko doskonałymi wynikami w nauce, ale również świecącym wzorem swoją postawą oraz zaangażowaniem w życie szkolne.

 

Zakończenie roku szkolnego zostało uświetnione dodatkowo występem gościa z Holandii Rogera Martina  Malugi,

laureata konkursu „Utalentowana Polonia”, licznych międzynarodowych i krajowych konkursów

oraz finalistki polskiej edycji X-Factor ' 14 Magdaleny Baryły.

Była to druga część koncertu „Utalentowana Polonia”.

 

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się do swoich klas, gdzie otrzymali świadectwa oraz pożegnali się z wychowawcami i kolegami.


Plakat z okazji Dnia Matki

 

Z okazji Dnia Matki w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny. Wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Zadaniem konkursowym było stworzenie dowolną techniką pięknego plakatu z okazji święta wszystkich mam, wyrażającego jak najlepiej szacunek, miłość oraz podziękowanie dla mam za ich codzienny trud i opiekę nad swoimi pociechami.

Uczniowie niezwykle chętnie podjęli się tego zadania, wykonując przepiękne, oryginalne i  niezwykle pomysłowe prace. Jury miało bardzo trudne zadanie w wyborze najlepszych plakatów i po burzliwych debatach  25.05.2016 r. wyłoniło zwycięzców z poszczególnych klas.

 

Laureatami konkursu „Plakat z okazji Dnia Matki” zostali:

Wiktoria Kloda kl.VIA

Natalia Sadowska VB

Nikola Szulczewska VC

Marysia Siedlecka IIB

Oliwia Pokora VC

Iga ID

Wiktoria Sciedlak IIA

Wiktoria Rola IVA

Emma Dziewientkowska IIID

Gabrysia Ignatowicz IB

Aleksandra Chmielowska VIB

Oliwier Czyż  VA

Nicholas Tomczyk IA

Marika Klosowska IVC

Brajan Burył      VIB

Julia Grabowska  IID

Marcelina IIC

Wojciech Brzozowski  IVB

Gabriel Szemro IIIC

Kevin Takla IF

Diana Ghader IE

Dominika Czarniecka IC

Amelia Sztejter  IIIA

Jessica Ignatowicz IB gim

Maja Fiedorczuk IIIB

 

Zwycięzcom konkursu raz jeszcze serdecznie gratulujemy!!!


Uwaga- dojazd do budynku szkoły

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na terenie szkoły jak oraz w sąsiednim budynku prowadzone są prace remontowe, które uniemożliwiają nawet bardzo krótkie parkowanie a często także przejazd przez ulicę Jodenstraat (dojazdowa do budynku szkoły). Prosimy o wzięcie tej informacji pod uwagę przy organizacji dowozu dzieci do szkoły, szczególnie w sobotę 25 czerwca, tj. w dniu zakończenia roku szkolnego.

Dziękujemy.


 


Dzień Dziecka

W sobotę 4. czerwca 2016 roku w naszej szkole odbyły się uroczystości z okazji Dnia Dziecka.

Naukę w tym dniu umilił naszym podopiecznym występ młodej piosenkarki Alexandry Gadziny.

Była to pierwsza część koncertu „Utalentowana Polonia”.

Dziewiętnastoletnia, polskojęzyczna Ola jest wysoko oceniana pod względem wokalnym przez jury różnych konkursów, w których bierze udział. Utalentowana Alexandra Gadzina nie zawiodła nas również w czasie koncertu w naszej szkole! Pięknym głosem i wtórującym mu dźwiękiem gitary wprawiła całą publiczność w doskonały nastrój. Wpadające w ucho teksty znanych powszechnie piosenek błyskawicznie poderwały całą publiczność z miejsc, sprawiając, że w czasie występu nastolatki tańcom i podrygom w rytm muzyki nie było końca.

Aby uzupełnić kalorie spalone w czasie występu i osłodzić wszystkim uczniom naukę w tym szczególnym  dniu, Rada Rodziców zorganizowała  słodki poczęstunek.

Niewątpliwie był to dzień pełen dziecięcej radości za co dziękujemy serdecznie sponsorom: rodzicom i Ambasadzie RP w Brukseli.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2016 r. zakończyła się rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017.  

Z poważaniem

Monika Pruska


Dzień Matki 26.05.2016r.

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.

Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.


Szanowni Państwo,

W sobotę 4 czerwca br. w budynku Polskiej Szkoły przy Jodenstraat 15  o godz. 15.30 odbędzie się otwarte spotkanie z przedstawicielami ZUS

(Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), dla Polaków pracujących i przebywających w Belgii.

Przedstawiciele ZUS odpowiedzą na pytania dotyczące np. liczenia poszczególnych okresów ubezpieczenia z Polski i Belgii

czy transferu emerytury i renty z Belgii do Polski, będzie możliwość zadania indywidualnych pytań oraz założenia na miejscu elektronicznego konta w ZUS.

 

Z poważaniem

Tomasz Orczyk

Wicekonsul

Ambasada RP w Brukseli


Uroczystości z okazji zakończenia II Wojny Światowej Beveren

Uczniowie  SPK w Antwerpii wzięli udział w uroczystościach rocznicowych
z okazji zakończenia II wojny światowej, które odbyły się 8 maja w miejscowości
Beveren /Belgia/.
Jednym  z głównych punktów uroczystości było uczczenie pamięci generała
Stanisława Maczka i dowodzonej przez niego 1 Dywizji Pancernej,
która we wrześniu 1944 roku wyzwoliła to miasto.
Delegacja uczniów -Vincent Doggen /I LO /,Agata Szwedo /II GIM/,Krzysztof Owczarek/II GIM/i Olivier Demczak /IV A/,
złożyła kwiaty pod pomnikiem sławnego polskiego generała, oddając hold 
wszystkim maczkowcom, którzy tak chlubnie zapisali się na kartach historii całej Belgii.

Święto Konstytucji 3 Maja

  

Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 roku przyjął ustawę rządową , 

która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja .Była drugą na świecie i pierwszą 

w Europie ustawą regulującą  organizacje władz państwowych, prawa i obowiązki 

obywateli. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której 

terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przez Prusy, Austrie i Rosje w 1772 r. 

 

Obchody majowego Święta miały w naszej szkole uroczysty charakter. Uczniowie gimnazjum przygotowali prezentację multimedialną -Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja. Klasy piąte i czwarte wykonały piękne biało-czerwone flagi, kotyliony, oraz plakaty okolicznościowe . 

 

 

SPK Antwerpia 

01.05.2016 r. 


Szanowni Państwo, w dniu 23 marca 2016 r. zajęcia odbywają się zgodnie z planem z zachowaniem poniższych zasad bezpieczeństwa.

 

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa w Szkolnym Punkcie  Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w  Antwerpii

w związku z wprowadzeniem 4 stopnia zagrożenia terrorystycznego w Belgii.

 

Szanowni Państwo,

 w związku z wprowadzeniem przez odnośne władze belgijskie 4 stopnia zagrożenia atakiem terrorystycznym zobowiązana jestem do wprowadzenia szczególnych zasad bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. Od dnia 22 marca 2016 do odwołania.

 

1. Drzwi wejściowe do szkoły będą zamknięte w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

2. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób, które nie są jej uczniami czy pracownikami.

3. Prosimy o bezzwłoczne informowanie kierownika, pracowników szkoły o sytuacjach, które mogą tworzyć zagrożenie dla uczniów tel. (0475965158).

4. Prosimy o osobiste odbieranie uczniów przez rodziców, opiekunów prawnych. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zostanie wprowadzony bezwzględny nakaz osobistego odbioru dzieci przez rodziców, opiekunów prawnych.

5. Po zakończeniu zajęć uczniowie będą przekazywani rodzicom przez nauczyciela i ochronę szkoły w kolejności klas od najniższej do najwyższej.

6. Uczniowie zostaną przeszkoleni na wypadek bezpośredniego zagrożenia i zapoznani ze specjalną instrukcją ewakuacyjną.

7. Na stronie internetowej szkoły będą zamieszczane informacje o stanie podwyższonego ryzyka oraz zarządzenia kierownika w tej sprawie wraz instrukcjami postepowania przekazanymi nam przez organy bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Uprzejmie prosimy Państwa o zrozumienie sytuacji, współpracę i stosowanie się do obowiązujących zasad, które w tej szczególnej sytuacji mają na celu ochronę i bezpieczeństwo Państwa dzieci a naszych uczniów.

 

Z poważaniem

Monika Pruska

 Antwerpia 22.03.2016 r.


Warsztaty plastyczne – WIELKANOCNY KIERMASZ


Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, na który z utęsknieniem czekają zarówno dzieci jak i dorośli.

Są to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów, które należy przekazywać młodszym pokoleniom.


19 i 24 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty plastyczne,

uczniowie ozdabiali jajka metodą akrylową i wykonywali „zajączkowe“ koszyczki.

 

 

 


12.03.2016 Opowiadacze historii w naszej szkole;

Źródłem opowieści Studni jest bogata i różnorodna tradycja literatury ustnej: bajki i baśnie, mity i eposy z różnych kultur a także historie autorskie. Działalność opowiadaczy nie jest jednak próbą rekonstrukcji dawnych praktyk opowiadania czy wiernym odtwarzaniem tradycyjnych narracji. Sztukę opowiadania traktują jako indywidualną twórczość artystyczną, inspirowaną tradycją, lecz wpisującą się w kontekst współczesności.

Praktykę opowiadania historii łączą z rozległą działalnością animacyjną i edukacyjną.

 


ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ – SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII NA ROK SZKOLNY 2016/2017

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD DNIA 15 MARCA 2016 R I TRWAJĄ DO 30 MAJA 2016 r. 

ZGŁASZANI UCZNIOWIE MUSZĄ MIEĆ W ROKU 2016 UKOŃCZONY SIÓDMY ROK ŻYCIA. DZIECI SZEŚCIOLETNIE BĘDĄ PRZYJMOWANE NA PODSTAWIE PISEMNEGO WNIOSKU RODZICÓW I W MIARĘ POSIADANIA WOLNYCH MIEJSC.

DZIECKO NALEŻY ZGŁOSIĆ DO SZKOŁY POPRZEZ WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY www.szkolapolska.be  (zakładka zapisy uczniów)  

W CIĄGU DWÓCH TYGODNI PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNEGO OTRZYMACIE PAŃSTWO NA PODANY W KWESTIONARIUSZU ADRES MAILOWY, POTWIERDZENIE REJESTRACJI UCZNIA ORAZ INFORMACJĘ O DACIE  ZEBRANIA Z RODZICAMI. 

DODATKOWE WYJAŚNIENIENIA  MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 0475 96 51 58 LUB MAILOWO PISZĄC NA ADRES  [email protected] 

 

z poważaniem

Monika Pruska

 


Warsztaty literackie z pisarką Agnieszką Steur w naszej szkole (20.02.2016r.)


Karnawał szkolny 2016

Dni 30.01 i 03.02 były dniami karnawałowymi w naszej szkole;
nauczyciele urozmaicili lekcje ciekawymi konkursami i zabawami;
Rada Rodziców zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek
(pączek i cacao);
w wesołej i rozbawionej atmosferze upłynęły nam te dni!

 


Wigilijne spotkanie w naszej szkole

12 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie wigilijne w naszej szkole -  

Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Antwerpii.

Intencją autorów uroczystości była troska o zachowanie i kultywowanie tradycji

związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia.

Staraliśmy stworzyć  w gronie Uczniów  Rodziców, Pracowników i Przyjaciół szkoły ciepłą atmosferę.

Świąteczne spotkanie odbyło się w specjalnie przygotowanej na tę uroczystość auli.

Wszystkie cudowne dekoracje  - ozdoby choinkowe, łańcuchy, gwiazdy, aniołki, bombki - zostały wykonane własnoręcznie przez uczniów naszej szkoły, pięknie prezentowały się na świątecznej choince szkolnej .


Uczniowie klasy VI A oraz Gimnazjum wystąpili w inscenizacji teatralnej pt. ,,Ostatni Anioł,,

przekonując widownię, że ,,cuda,, wciąż się zdarzają i warto być ,,cudem,, dla drugiego człowieka.

Z wiarą w cud i dobro złożyliśmy sobie życzenia i połamaliśmy się zgodnie z tradycją polskim opłatkiem.

Spotkanie zakończył przepyszny poczęstunek potraw świątecznych przygotowany przez Radę Rodziców.

 Serdecznie dziękujemy za ogromne wsparcie Radzie Rodziców, naszemu sponsorowi  firmie Ortel

oraz Siostrze Małgorzacie i Bratu Marcinowi .


Magicznych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu

niezwykłych niespodzianek w nadchodzącym Nowym Roku,
życzą uczniowie, Rada Pedagogiczna oraz
Rada Rodziców Szkoły Polskiej ­ SPK w Antwerpii
 
Do naszych gorących życzeń świątecznych dołączamy zaproszenie
dla wszystkich Rodziców oraz Przyjaciół naszej szkoły na
wspólne kolędowanie i świąteczna recepcję w dniu 12 grudnia 2015 r.
 
/klasy ranne na godz.08.50, klasy popołudniowe na godz 12.10.
Uczniowie z klas "środowych" są mile widziani z Rodzicami na dowolnie wybraną godzinę.
Czas pobytu dzieci w szkole zgodny z planem zajęć/
 
Uczniowie, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli
z siedzibą w Antwerpii

Warsztaty plastyczno - literackie "KIWI";
Okazuje się, że każdy z nas może zostać autorem i ilustratorem książki.
18. listopada odbyły się w naszej szkole warsztaty artystyczne,
w czasie których tworzyliśmy naszą wspólną szkolną książkę.
Nie było to wcale takie proste zadanie, jednak radość i satysfakcja z tworzonego dzieła były ogromne :)
 

Rozstrzygnięto konkurs na plakat z okazji Święta Niepodległości.
 
18 listopada ogłoszone zostały wyniki szkolnego konkursu na plakat niepodległościowy.
Brali w nim udział uczniowie klas piątych naszej szkoły.
Młodzi artyści mieli wykonać plakat w dowolnej technice.
Trzeba przyznac, że wszyscy 
wykazali się dużą pomysłowością.
 
    Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Oliwia Herda, kl.Va
II miejsce - Natalia Zycinska, kl.Va
III miejsce - Martyna Wojtowicz, kl.Vc
 
Wyroznienia  otrzymali-
Jamina Podlesna kl.V,Dominika Wojtowicz kl.Vc oraz Grzegorz Glab kl.Vc.
Prace można oglądać w szkolnej bibliotece.
 
  Gratulujemy!
 

Komunikat w sprawie zasad zapewnienia bezpieczeństwa w Szkolnym Punkcie  Konsultacyjnym  Antwerpii w związku z wprowadzeniem 3 stopnia zagrożenia terrorystycznego w Belgii.

Szanowni Państwo,

 

W związku z wprowadzeniem przez odnośne władze belgijskie 3 stopnia zagrożenia atakiem terrorystycznym zobowiązana jestem do wprowadzenia szczególnych zasad bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. Od dnia 16 listopada do odwołania.

 

 1. 1. Drzwi wejściowe do szkoły będą zamknięte w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

 

 1. 2.Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób, które nie są jej uczniami czy pracownikami.

 

 1. 3. Prosimy o bezzwłoczne informowanie kierownika, pracowników szkoły o sytuacjach, które mogą tworzyć zagrożenie dla uczniów tel. (0475965158).

 

 1. 4. Prosimy o osobiste odbieranie uczniów przez rodziców, opiekunów prawnych. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zostanie wprowadzony bezwzględny nakaz osobistego odbioru dzieci przez rodziców, opiekunów prawnych.

 

 1. 5. Po zakończeniu zajęć uczniowie będą przekazywani rodzicom przez nauczyciela i ochronę szkoły w kolejności klas od najniższej do najwyższej.

 

 1. 6. Uczniowie zostaną przeszkoleni na wypadek bezpośredniego zagrożenia i zapoznani ze specjalną instrukcją ewakuacyjną.

 

 1. 7. Na stronie internetowej szkoły będą zamieszczane informacje o stanie podwyższonego ryzyka oraz zarządzenia kierownika w tej sprawie wraz instrukcjami postepowania przekazanymi nam przez organy bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Uprzejmie prosimy Państwa o zrozumienie sytuacji, współpracę i stosowanie się do obowiązujących zasad, które w tej szczególnej sytuacji mają na celu ochronę i bezpieczeństwo Państwa dzieci a naszych uczniów.

 

Z poważaniem

Monika Pruska

 

 

Antwerpia 16.11.2015


 Z okazji Święta Niepodległości - 11. listopada w naszej szkole odbyły się uroczyste lekcje wiedzy o Polsce.
Nauczyciele opowiadali o sytuacji Polaków w XIX i XX wieku, o utraconej ojczyźnie.
Uczyli uczniów patriotyzmu, jak kochać kraj swoich przodków.
Przypominali sławne zdarzenia z polskiej historii, wspaniałych dowódców i zwycięskie bitwy.
Projekcja filmu Tomasza Bagińskiego „Animowana Historia Polski” oraz wspólne śpiewanie pieśni partyzanckich
(„Białe róże”, „Wojenko, wojenko”, „O mój rozmarynie”) przybliżyły uczniom te pamiętne wydarzenia.                  

Biało-czerwone kotyliony oraz flagi zaprojektowane przez uczniow ubarwily lekcje...


  Żołnierz nie umiera ...
                tylko odchodzi na wieczną warte.
                Pamiętamy !
 
31 pazdziernika uczniowie gimnazjum i liceum odwiedzili Cmentarz  Schoonselhof w Hoboken.
Zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy.
Na Cmentarzu znajdują się mogiły polskich, angielskich i francuskich żołnierzy  z okresu  I i II wojny światowej.
 

24 października 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klas I - szych.

Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment,

uczniowie obejrzeli spektakl Teatru Lalek z Warszawy pt.” Niebieski”.

Następnie Pierwszoklasiści w obecności zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubowali uroczyście:

wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,

przynosić dumę rodzicom i nauczycielom, swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość.

Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał dypolm.

 Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie szkoły zostali zaproszeni przez radę rodziców na pysznego hot doga.


SZANOWNI PAŃSTWO,

W UZUPEŁNIENIU INFORMACJI PRZEKAZANEJ WCZEŚNIEJ PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS UPRZEJMIE PRZYPOMINAM, ŻE W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA W GODZ. OD 10.00 DO GODZ. 11.00 ODBĘDZIE SIĘ DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH (UCZĘSZCZAJACYCH W SOBOTY I W ŚRODY)  SPEKTAKL TEATRU LALKOWEGO POŁĄCZONY Z CEREMONIĄ PASOWANIA NA UCZNIA.

 

ORGANIZACJA DNIA:

UCZNIOWIE KLAS IB, IE ROZPOCZYNAJĄCY ZAJĘCIA W SOBOTĘ O GODZ. 08.50 W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2015 R. ROZPOCZYNAJĄ I KOŃCZĄ ZAJĘCIA  ZGODNIE Z PLANEM TJ. OD 08.45 DO 12.05 PRZED I PO SPEKTAKLU TEATRALNYM BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ZGODNIE Z PLANEM. PROSIMY UCZNIÓW O ZABRANIE PODRĘCZNIKÓW.

 

UCZNIÓW KLAS IC, IF ROZPOCZYNAJĄCYCH ZAJĘCIA W SOBOTY O GODZ. 12.10 ZAPRASZAMY W TYM DNIU TJ. 24 PAŹDZIERNIKA 2015 R. NA GODZ. 10.00. ZAJĘCIA ZAKOŃCZĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM O GODZ. 15.25. PO SPEKTAKLU ODBĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, PROSIMY UCZNIÓW O ZABRANIE PODRECZNIKÓW.

UCZNIOWIE KLASY IA, ID (UCZĘSZCZAJACY W ŚRODY) ZAPROSZENI SĄ NA SPEKTAKL TEATRALNY I PASOWANIE OD GODZ. 10.00 DO GODZ. 12.05. BEZ PODRĘCZNIKÓW

UCZNIOWIE W CZASIE POBYTU W SZKOLE POZOSTAJĄ POD BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĄ SWOICH WYCHOWAWCÓW. ZE WZGLĘDU NA WARUNKI LOKALOWE ( OGRANICZONA LICZBA MIEJSC W SALI), NIE MOŻEMY ZAPROSIĆ DO UDZIAŁU W SPEKTAKLU TEATRU LALEK  I CEREMONII PASOWANIA NA UCZNIA WSZYSTKICH RODZICÓW).  ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI BĘDĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY (GALERIA ZDJĘĆ)

SPEKTAKL TETRALNY ORAZ POCZĘSTUNEK DLA DZIECI (HOT DOG)  FUNDOWANY JEST ZE SRODKÓW ZGROMADZONYCH NA KONCIE RADY RODZICÓW.

DZIĘKUJEMY!
 

 
Uroczystości ku czci polskich żołnierzy w Lommel;
 
     27 września 2015 r. w Lommel odbyły się uroczystości 71 rocznicy wyzwolenia  Belgii przez żołnierzy
1 Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanislawa Maczka.
W uroczystościach udział wzięli uczniowie naszej szkoły, gdyż jak mówił zastępca burmistrza Lommel 
Kris Verduyckt:
Nasza obecność w tym miejscu to hołd dla ludzi, którzy zasługują na nasz największy podziw i wdzięczność.
Ich zaangażowanie i ofiara, jaką złożyli, doprowadziły do trwałego pokoju w Europie.
    Orędzie pokojowe wygłosiła w języku polskim uczennica Aleksandra Lubińska,
natomiast w języku niderlandzkim Patrycja Herda.
Ceremonie uświetnił występ Evy Kordas, która przy akompaniamencie muzycznym Wiktorii Krawczyk
wykonała utwór Biały Krzyż.
  
 
 Cmentarz wojenny w Lommel jest największą polską  nekropolią na terenie Królestwa Belgii.
 

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice,
 
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/2016
informujemy i serdecznie Państwa zapraszamy na pierwsze zebranie Rady Rodziców,
które odbędzie się w dniu 19 września 2015, godz. 10.00, sala H304 (III piętro).


 

 


Informacja dla Rodziców rok szkolny  2015/2016

Szanowni Państwo,

 

Uczniowie rozpoczynają rok szkolny przychodząc na zajęcia zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, planem lekcji dla odpowiedniej klasy, tj. uczniowie uczęszczający w środę; 02. września 2015 r. a uczniowie uczęszczający w sobotę 05. września 2015 r.    

Uczniów klas pierwszych zapraszamy na pierwszą lekcję z Rodzicami. Lekcja ta będzie miała formę spotkania informacyjnego z wychowawcą klasy. Wszyscy uczniowie kończą zajęcia także zgodnie z planem.

 

Bieżąca informacja dotycząca działalności szkoły, jest zamieszczana na stronie internetowej szkoły tj.  www.szkolapolska.be

Informacja dotyczycąca organizacji roku dla każdej klasy, dni wolnych od nauki, planu uroczystości szkolnych, programów nauczania, terminów zebrań z rodzicami oraz indywidualnych wyników nauczania, dostępne będą od 27 sierpnia w dzienniku elektronicznym, do którego wszyscy Rodzice mają dostęp bezpłatny. Rodzice uczniów nowych otrzymają kody dostępu do dziennika od wychowawców klas.

Serdecznie zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z nami w dni pracy szkoły i w dni wyznaczone przez wychowawców klas jako dni informacyjne dla rodziców.

Kontakt stały z kierownikiem SPK – mgr Monika Pruska

Tel. +32 3 2269212

Tel. GSM +32 475965158

email: [email protected]oraz przez pocztę elektroniczną w dzienniku elektronicznym.

OPŁATA OBOWIĄZKOWA :  

Ubezpieczenie ucznia poprzez wpłatę na rachunek bankowy ubezpieczyciela, najpóźniej do 25 września. Druki dla dokonania przelewów ubezpieczyciel za pośrednictwem nauczycieli przekaże Państwu w pierwszym tygodniu nauki. Wpłaty należy dokonać  do końca września, po tym terminie uczniowie, którzy nie posiadają ubezpieczenia nie będą mogli przebywać na terenie szkoły.

RADA RODZICÓW:

Przewodnicząca Pani Aleksandra Pszenna adres mailowy [email protected]

Szczegółowe informacje o działalności Rady, zasad i wysokości wpłat na konto komitetu rodzicielskiego szkoły zamieszczane są  na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców

LEKCJE RELIGII:

Rok katechezy rozpocznie się 19.września o 8.30 Mszą Świętą w kaplicy szkoły, dla wszystkich chętnych uczniów i rodziców. Tego samego dnia rozpoczną się zajęcia z katechezy wg. Planu podanego przez Siostrę Małgorzatę Lubas. Bardzo prosimy Rodziców o kontaktowanie się w sprawach religii bezpośredni z Siostrą Małgorzatą lub Bratem Marcinem Derdziukiem.

 

Z poważaniem

Monika Pruska


Antwerpia 15 sierpień 2015 r.
 
 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH 2015/2016

02. XI.2015 R. DO 08 XI 2015 R.

11. XI. 2015 R.

18.XII 2015 R.  DO 03. I. 2016 R.

08. II. 2016 R.   DO 14. II 2016 R.

26. III 2016 R.   DO 10. IV. 2016 R.

29.VI. 2016 R. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
 
 
 
 
 
 

 
27.06.2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszej szkole.
Pożegnaliśmy naszych uczniów gratulacjami za realizacje wszystkich
obowiązków związanych z uczęszczaniem do dwóch szkół.
Najlepsi zostali uhonorowani wręczeniem nagród w obecności całej społeczności szkoły.
Uroczystość uświetnił występ naszych Pierwszaków z I F oraz Zespołu dziecięcego "Let's dance"
działającego w ramach fundacji "Childeren of Europe".
Wprowadzeni w wakacyjny nastrój uczniowie udali się na zasłużony wypoczynek.
Życzymy wszystkim cudownych wakacji.
Dziękujemy szczególnie Radzie Rodziców i wszystkim wspierającym naszą działalność pozaszkolną Rodzicom
za ogromne zaangażowanie i prace społeczną na rzecz naszych Uczniów.
 
Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom życzymy
słonecznych i bezpiecznych wakacji!!!

Rada Pedagogiczna SPK w Antwerpii

Dzień Dziecka z „Gawędą”  
                          

13 czerwca 2015 roku w naszej szkole z inicjatywy odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Inicjatorem projektu i współorganizatorem była Ambasada RP w Brukseli. W organizację zaangażowani byli szczególnie Rodzice – bardzo serdecznie dziękujemy i Nauczyciele. 

Wesołe zabawy naszych uczniów na świeżym powietrzu uświetnił swoją obecnością i występem popularny od wielu lat i bardzo ceniony, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, Artystyczny Zespół  „Gawęda”. Licznie przybyłe na uroczystość szkolną dzieci oraz ich rodzice zachwyceni byli talentem występujących na scenie młodych ludzi, ich pasją do śpiewu i tańca oraz prezentowanymi przez nich wdziękiem i naturalnością. Wszyscy z zapartym tchem podziwiali sceniczne widowisko pokazane przez „Gawędę”, pełne barwnych strojów, ciekawej choreografii i teatralnych przebrań. Jeszcze długo po zejściu zespołu ze sceny zebranym na uroczystości gościom – zarówno tym młodszym, jak i tym nieco starszy - brzmiało w uszach: Bo ja mam psa...  

Po występie „Gawędy” uczniowie i ich rodzice mogli skosztować pysznego jedzenia przygotowanego przez Radę Rodziców i oddać się radosnej zabawie. Wielką uciechą dla dzieci był zamek dmuchany, malowanie twarzy oraz liczne gry i konkursy prowadzone przez nauczycieli. Wesołej zabawie uczniów wtórował zespół grający szanty, w którym jako skrzypaczka występuje jedna z uczennic naszej szkoły – Wiktoria Krawczyk.  

Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Ambasador Rzeczypospolitej w Brukseli Artur Harazim wraz z Małżonką. Przybyli także nasi partnerzy i koledzy ze szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Hadze. 

Ta świetna uroczystość nie byłaby tak atrakcyjna gdyby nie wsparcie naszych sponsorów Banku ING, Banku Alior, Firmie ORTEL i  Rady Rodziców. DZIĘKUJEMY! 

 

Oto fotorelacja z tego radosnego wydarzenia.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ 27. CZERWCA 2015 r.
KLASY I-III godz. 10.00
KLASY IV i wzwyż godz. 12.00.

W konkursie WOP "Polska - nasz region"
zwyciężczynią została Samol Emilia z klasy IV "b".
Gratulujemy!

Dzień Dziecka - 13. czerwiec 2015 r.
W sobotę odbył się w naszej szkole uroczysty Dzień Dziecka.
Zespół artystyczny "Gawęda" uświetnił swoją obecnością to wydarzenie.

Dzień Matki
30 czerwca w klasie III d odbył się uroczysty Dzień Matki. Wszystkie mamy przybyły z radością, aby uczcić swoje świeto.
Dzieci z tej okazji przygotowaly własnorecznie robione podarunki.

Dzień Matki

              Mama - to wielkie słowo, które jest synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia.

Dla dziecka mama to najważniejsza osoba w jego życiu.

              Z tej właśnie okazji 30 maja 2015 odbyła się w klasie IVB uroczysta akademia.

Wychowawczyni klasy Aneta Waszkiewicz zadbała, aby tego dnia sala była pięknie udekorowana i stała się sceną,

na której dzieci odświętnie ubrane zaprezentowały bogaty program artystyczny.

Były piosenki, wierszyki oraz życzenia dla kochanych mam.

Po prezentacji słowno –muzycznej wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku.

Atmosfera tej uroczystości była podniosła i niezwykle rodzinna, a mamy uczniów klasy IVB czuły się wyjątkowo.


Red Star Line museum, 27.05.2015 r.

Dnia 27 maja 2015 r. uczniowie klas I i II byli na wycieczce w ZOO, w Antwerpii.
Zwiedzając piękny ogród zoologiczny - dzieci zapoznały się z wieloma gatunkami zwierząt, które znały ze zdjęć i ilustracji.
Dzieki obserwacji z bliska różnych zwierząt uczniowie poznali ich wygląd oraz tryb życia.
Wiele radości sprawił dzieciom pokaz fok.
Wycieczka bardzo sie podobała.

 

26 maja 2015 roku odszedł na wieczną wartę jeden z ostatnich żyjących żołnierzy generała Maczka –

Pan kpt. st. spocz. Sylwester Bardziński -żołnierz 1 Pułku Pancernego 1 Dywizji Pancernej,

odznaczony za męstwo dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Wyjątkowa Osobowość, Przyjaciel ludzi, kochający młodzież, ich wzór do naśladowania.

Dzięki Panu  Sylwestrowi zgromadziliśmy bezcenne materiały archiwalne dla naszej platformy Spotkania z Historią.

Pan Sylwester na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej  pamięci.

Cześć Jego pamięci!

 


ZAPRASZAMY!!!

 

Laureaci Konkursu „BYĆ POLAKIEM”

Jak co roku, Fundacja „ŚWIAT NA TAK” zorganizowała konkurs „BYĆ POLAKIEM”.

Adresatami tego prestiżowego konkursu byli wszyscy młodzi Polacy mieszkający poza granicami Polski.

Tegoroczny temat przewodni to: „Bohater polskiej książki w podróży dookoła świata”.

 

          Uczniowie naszej szkoły z chęcią wzięli udział w konkursie. Powstało wiele interesujących i barwnych prac. Z pośród 360 nadesłanych prac troje naszych uczniów zostało laureatami konkursu. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

 

          Laureaci konkursu w I grupie wiekowej (9-12 lat):

 

 •  Radosław Wołodkiewicz (kl. III C) napisał pracę „Koziołek Matołek w podróży dookoła świata” – III miejsce.
 •  Wiktor Giedroyć – Juraha (kl. IV C) napisał pracę „Przygody Stasia w rejsie dookoła świata” – wyróżnienie.
 •  Amelia Szczepanek (kl. III E) napisała pracę „Przygody Koziołka Matołka” – wyróżnienie.

 

 GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW !!!


ZOO, Antwerpia

9 maja 2015 r. odbyła się wycieczka do ZOO w Antwerpii.

Wzięli w niej udział uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej.

Dzieci oglądały i podziwiały zwierzęta i rośliny.

Dzień był pełen wrażeń, wszyscy w tym słonecznym dniu wrócili do szkoły uśmiechnięci i zadowoleni.


Wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Brukseli

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym świętujemy pokój i jedność w Europie.

9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana.

Aby uczcić ten dzień, instytucje europejskie w Brukseli zorganizowały Dzień Otwartych Drzwi dla zwiedzających.

Lokalne biura UE zorganizowały szereg imprez, w których udział wzięli uczniowie klas IV, V i VI naszej szkoły. 

Z radością i entuzjazmem nasi uczniowie uczestniczyli w wielu proponowanych tam aktywnościach,
przemierzali ścieżki edukacyjne, rozwiązywali konkursy z wiedzy o Unii Europejskiej.
 
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, która finansowo i osobiście wsparła ten projekt,
wykazując swoje ogromne zaangażowanie.
Jednocześnie słowo podziękowania kierujemy do rodziców, którzy tego dnia pełnili rolę opiekunów grupy.

Dzień Flagi  i  Święto  Konstytucji  3 Maja
Od  2004  roku - 2 maja obchodzimy Dzien Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Z kolei 3 maja świętujemy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W naszej szkole odbyły się z tej okazji uroczyste lekcje historii , a uczniowie 
klasy IV D samodzielnie wykonali bialo-czerwone flagi.

Dnia 1 kwietnia  2015 roku odbył się konkurs ortograficzny w klasie 2b szkoly podstawowej.
 
Pierwsze miejsce otrzymal BRUNO GUTU
 
Drugie miejsce SZYMON BARTOSIAK
 
Trzecie miejsce OLIVIER ANTCZAK
 
Gratuluję wszystkim laureatom!!! -wychowawczyni Małgorzata Stasiak

WYJAZD DO BRUKSELI
W dniu 09. maja 2015 r. (sobota) organizowany jest wyjazd do Brukseli
w związku z "drzwiami otwartymi" Parlamentu Europejskiego.
Zbiórka pod szkołą o godz. 08.00, powrót około godz. 15.00.
Zabieramy ze sobą napoje, kanapki (we własnym zakresie).

Wielkanocne życzenia

Pogodnych, spokojnych i radosnych  Świąt Wielkiej Nocy,

spędzonych w rodzinnej atmosferze i w wiosennym nastroju

wszystkim uczniom oraz ich rodzicom

życzy  grono pedagogiczne Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Antwerpii


Nadchodzi Wielkanoc 

             Wielkanoc – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i wiosenne zmiany w przyrodzie splatają się ze sobą. Polacy pielęgnują obyczaje i tradycje wielkanocne, których jest bardzo wiele. Przygotowuje się i święci palmy, które maja chronić domowników przed nieszczęściem, piecze się mazurki i wielkanocne babki. Najpopularniejszą tradycją jest wykonanie pisanek, skorupki jajek można ozdabiać na wiele sposobów. Należy wspomnieć o przygotowaniu wielkanocnego koszyczka, w którym nie może zabraknąć baranka, jajek, wędlin, chleba, soli i pieprzu, chrzanu oraz barwnych pisanek. 

             28 marca uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Antwerpii  przygotowywali się do nadchodzących świąt. Dzieci pięknie ozdabiały jajka i rozmawiały o polskich zwyczajach wielkanocnych. 


Wiersze dla dzieci
 

W naszej szkole odbył się konkurs recytatorski poezji Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

Drugoklasiści z klasy IIA, IIB, IIE  pięknie recytowali dowolnie wybrany przez siebie wiersz.

Wspólnie ocenialiśmy przygotowanie recytacji wierszy biorąc pod uwagę:

pamięciowe opanowanie tekstu, intonacje, poprawność językową.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

 I miejsce:    Maciej Zduńczyk  kl. IIB

 II miejsce:   Karolina Kozioł    kl. IIA

                    Maja Fiedorczuk  kl. IIE

 III miejsce:  Aleksandra Pyrdoł  kl. IIA

                    Wiktoria Żabicka  kl. IIE

                    Laura Gojda  kl. IIE

                    Sara Trybalska  kl. IIE


Słodka sobota i słodka środa

 W sobotę 7.03.2015 r. i we środę 11.03.2015 r. Rada Rodziców zorganizowała wszystkim uczniom naszej szkoły

słodki poczęstunek.

Każde dziecko mogło posilić się pysznym, okazałym polskim pączkiem i ciepłym kakao.

Był to niezwykle miły gest ze strony Rady Rodziców, za który serdecznie dziękujemy


Jako wierni kibice, klubu i naszych piłkarzy,

załączamy zaproszenie

Zarządu Klubu F.C. "Nieuw Polonia"

z nadzieją na udział rodziców i sympatyków.


SZANOWNI PAŃSTWO, 

 NA PROŚBĘ DYREKCJI  SINT- NORBERTUSISTITUUT - WŁAŚCICIELA BUDYNKU SZKOLNEGO,

ZAJĘCIA  SZKOLNE W DNIU 21 MARCA (SOBOTA)  ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

LEKCJE Z DNIA 21 MARCA  BĘDĄ PRZEŁOŻONE NA DZIEŃ 16 MAJA 2015 R.,

KTÓRY ZGODNIE Z NASZĄ ORGANIZACJĄ ROKU MIAŁ BYĆ DNIEM WOLNYM OD NAUKI. 

 Z POWAŻANIEM I POZDROWIENIAMI 

 MONIKA PRUSKA 

 KIEROWNIK SPK 

 ANTWERPIA 25.02.2015 R.


Polskie groby w Arnhem

W mglistą niedzielę 22 lutego 2015 r. odwiedziliśmy cmentarz wojskowy w Arnhem (Holandia),

gdzie spoczywają polscy bohaterowie.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !


Nasi uczniowie otrzymali od Małżonki Pana Prezydenta RP Anny Komorowskiej przemiły list z książkowym prezentem. To miły gest ze strony Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej, dziękujemy.


 

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ – SPK IM. GEN. ST MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI

Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII

 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZANOWNI PAŃSTWO,

 ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZPOCZYNAJĄ SIĘ:

OD DNIA 01 MARCA 2015 R. i TRWAJĄ DO 30 MAJA 2015 r. 

ZGŁASZANI UCZNIOWIE MUSZĄ MIEĆ DO 30 CZERWCA 2015 R. UKOŃCZONY MINIMUM SZÓSTY ROK ŻYCIA. DZIECI, KTÓRE UKOŃCZĄ SZEŚĆ LAT POMIĘDZY LIPCEM A GRUDNIEM 2015 R. BĘDĄ PRZYJMOWANE PO 30 MAJA, JEŚLI POZOSTANĄ WOLNE MIEJCA.

DZIECKO NALEŻY ZGŁOSIĆ DO SZKOŁY POPRZEZ WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA ZGŁOSZENIOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY www.szkolapolska.be  (zakładka zapisy uczniów)  

 W CIĄGU DWÓCH TYGODNI PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNEGO OTRZYMACIE PAŃSTWO POTWIERDZENIE REJESTRACJI UCZNIA ORAZ INFORMACJĘ O DACIE  ZEBRANIA Z RODZICAMI. DODATKOWE WYJAŚNIENIENIA  MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 0475 96 51 58 LUB MAILOWO PISZĄC NA ADRES  [email protected]  

z poważaniem

Monika Pruska

Kierownik SPK


archiwum 2015